અમદાવાદમાં 18 કામો માટે 90 કરોડ સરકાર ખર્ચ કરશે

 અમદાવાદમાં 18 કામો માટે 90 કરોડ સરકાર ખર્ચ કરશે

એવીએસ બ્યુરો, ગાધીનગર

અમદાવાદ મહાનગરમાં સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી શહેરી સડક યોજનાના કામો માટે ૯૦ કરોડ રૂપિયા મંજૂર કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર  પટેલ
…..
*મુખ્યમંત્રી શહેરી સડક યોજનામાં ૬૦ ફૂટથી મોટા રસ્તાઓના ૧૮ કામોની
મહાપાલિકાની દરખાસ્ત- મુખ્યમંત્રીશ્રીની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી*

*મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ મહાનગરમાં સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અન્વયે મુખ્યમંત્રી શહેરી સડક યોજના હેઠળ ૯૦ કરોડ રૂપિયાના કામોને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે*
.
*અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાને ર૦ર૧-રરના વર્ષમાં આ યોજના અંતર્ગત ૬૦ ફૂટ થી મોટા રસ્તાને દુરસ્ત કરવાના ૧૮ કામો માટે આ રકમ શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મંજૂર કરી છે*

*મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે ૧૮ કામો માટે આ રકમ મંજૂર કરી છે તેમાં પૂર્વ ઝોનના ર કામો માટે રૂ. ૧૧.પ૦ કરોડ, મધ્ય ઝોનમાં ૪ કામો માટે રૂ. ૧૧.૬૦ કરોડ, પશ્ચિમ ઝોનમાં ૪ કામોના હેતુસર રૂ. ર૩.પ૦ કરોડ તથા દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોન વિસ્તારમાં ર કામો માટે રૂ. ૧૪ કરોડ અને ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં ૩ કામોના રૂ. ૧૭.પ૦ કરોડ ઉપરાંત ઉત્તર ઝોનમાં ૩ કામોના રૂ. ૧૧.૯૦ કરોડના વિવિધ કામોનો સમાવેશ થાય છે*
*મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે ૧૮ કામો માટેની મંજુરી આપી છે તે નીચે મુજબ છે*

Leave a Reply

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં. જરૂરી ક્ષેત્રો ચિહ્નિત થયેલ છે *